రామదాసు సినిమా.. రచ్చబండలో చర్చ.. నచ్చిన quote

మొన్న వచ్చిన రామదాసు సినిమా గురంచి , దానిలో చరిత్రకి వాళ్ళు చేసేసిన మార్పులు, వక్రీకరణలు గురించి , జనాలు ఎంతవరకు వాటిని పట్టించుకుంటారు అనే దాని గురించి రచ్చబండ లో చర్చిస్తుండగా, నాకు చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించిన quote(from "The American President"). I guess this is applicable to various aspects of our life. చరిత్ర పట్ల, కళల పట్ల మనకున్న అవగాహనకి దీన్ని సరిగ్గా అన్వయించుకోవచ్చు.

Lewis Rothschild: People want leadership. And in the absence of genuine leadership, they will listen to anyone who steps up to the microphone. They want leadership, Mr. President. They're so thirsty for it, they'll crawl through the desert toward a mirage, and when they discover there's no water, they'll drink the sand.

President Andrew Shepherd: Lewis, we've had Presidents who were beloved, who couldn't find a coherent sentence with two hands and a flashlight. People don't drink the sand, 'cause they're thirsty. They drink the sand 'cause they don't know the difference.


దీన్ని quote చేసిన శాయి గారు అన్నట్టు,
ఆ తేడా తెలియని స్థితికి పూర్తిగా రాలేదని, రాకూడదని ఆశిద్దాం

0 comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Important Note: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike License. You can copy and share the photos provided you attribute the work to us. You may use the photos for non-commercial purposes, but with prior permission from us. Altered and transformed work based on the photos may be distributed under same or similar license.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archive: 201220112010200720062005
Tools-
People: Pavan, Chetana
Camera: Canon 5D, Canon 20D
Lens: 10-22mm f/3.5-4.5, 35mm f/2, 70-200mm f/4L, Minolta MD 50mm f/1.4, Sigma 70-300mm f/4-5.6
Flash: Speedlite 430EX
Previous Gear: Canon 30D w/ 50mm f/1.8, Nikon d50 w/ 18-70mm f/3.5-4.5, 50mm 1.8