సూర్యకిరణాలు..

పచ్చాపచ్చని ఆకుల మధ్యలోంచి అస్తమించే సూర్యుడి కిరణాలు.. అదే ఉదయించే సూర్యుడి కిరణాలు అయ్యుంటే "ఈ ఉషా కిరణాలూ.." అంటూ ఉషాకిరణ్‌ మూవీస్ పాట పాడేద్దును/రాసేద్దును.. :-). నా గది కిటికీలోంచి వ్యూ ఇది.

0 comments:

Post a Comment

Creative Commons License
Important Note: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike License. You can copy and share the photos provided you attribute the work to us. You may use the photos for non-commercial purposes, but with prior permission from us. Altered and transformed work based on the photos may be distributed under same or similar license.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archive: 201220112010200720062005
Tools-
People: Pavan, Chetana
Camera: Canon 5D, Canon 20D
Lens: 10-22mm f/3.5-4.5, 35mm f/2, 70-200mm f/4L, Minolta MD 50mm f/1.4, Sigma 70-300mm f/4-5.6
Flash: Speedlite 430EX
Previous Gear: Canon 30D w/ 50mm f/1.8, Nikon d50 w/ 18-70mm f/3.5-4.5, 50mm 1.8